Dịch vụ Nổi bật

vai trò của luật sư trong vụ án hình sự thủ tục ly hôn đơn phương Luật sư bào chữa vụ án hình sự vai trò của luật sư
1 2 3 4
/ Hôn nhân

Khởi kiện phân chia tài sản chung của vợ chồng

Theo quy định tại điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014: tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung của vợ chồng. 

Việc chia tài sản chung vợ chồng có thể thực hiện trong các trường hợp sau:

 1. Vợ, chồng có thể thỏa thuận về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Trong trường hợp này, quan hệ tài sản vợ chồng đã được thỏa thuận phân chia nhưng quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng vẫn tồn tại. Nếu vợ, chồng không tự thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

 2. Vợ, chồng có thể thỏa thuận về việc chia tài sản chung vợ chồng sau khi ly hôn. Trong trường hợp này, quan hệ tài sản vợ chồng đã được phân chia cùng lúc hoặc sau khi quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng chấm dứt. Nếu vợ, chồng không tự thỏa thuận được việc phân chia tài sản chung thì một trong hai bên đều có quyền yêu cầu Tòa án chia tài sản chung vợ chồng ngay tại thời điểm yêu cầu ly hôn hoặc sau khi ly hôn.

3. Người thứ ba là người có quyền nghĩa vụ liên quan đến tài sản chung vợ chồng có quyền khởi kiện ra Tòa yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung vợ chồng để yêu cầu người vợ (chồng) đang mắc nợ thực hiện nghĩa vụ về tài sản.

4. Việc vợ, chồng thỏa thuận về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba thì người thứ ba có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền yêu cầu tòa án tuyên thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng vô hiệu.

 Trình tự, thủ tục khởi kiện: 

Người khởi kiện gửi Đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người bị khởi kiện để yêu cầu giải quyết.

 Các tài liệu gửi kèm đơn gồm:

 - Chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác để thay thế;

- Sổ hộ khẩu;

- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;

- Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản chung vợ chồng;

 

Sau khi nhận được Đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét những tài liệu, chứng cứ cần thiết, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho đương sự biết để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí.

 - Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, đương sự phải nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi nộp tiền tạm ứng án phí, đương sự nộp lại biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án. Tòa án thụ lý việc dân sự hoặc vụ án dân sự kể từ khi nhận được biên lai này.

 Tòa án giải quyết vụ án ly hôn trong thời hạn 04 tháng. Nếu vụ án có tính chất phức tạp thì có thể kéo dài thêm nhưng thời gian kéo dài thêm không quá 02 tháng. 

  Để tìm hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật liên quan đến việc phân chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tại thời điểm ly hôn, sau khi ly hôn xin vui lòng liên hệ với Công ty Uplaw để được tư vấn.

Địa chỉ : NCV - 61 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội                        Hotline : 0985488333

Email: uplaw.info@gmail.com                                                  website: http://uplaw.vn