Dịch vụ Nổi bật

vai trò của luật sư trong vụ án hình sự thủ tục ly hôn đơn phương Luật sư bào chữa vụ án hình sự vai trò của luật sư
1 2 3 4

Luật sư doanh nghiệp

Công ty Uplaw hiện cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp. Với một khoản phí cố định thường xuyên, Doanh nghiệp của bạn đã có một đội ngũ luật sư thường trực, tận tụy sẵn sàng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của bạn mọi lúc mọi nơi.  Chúng tôi chắc chắn rằng, một chuyên viên pháp chế không thể có sự độc lập hoặc chuyên nghiệp bằng một đội ngũ luật sư thực thụ.

 1. Rủi ro pháp lý Doanh nghiệp thường gặp:

+ Tranh chấp giữa các thành viên góp vốn hoặc các cổ đông, tranh chấp lao động, người lao động hoặc thành viên chiếm đoạt tài sản Công ty;

+  Tranh chấp về hợp đồng kinh tế, thương mại phát sinh trong quá trình kinh doanh

+  Thiệt hại do thiếu am hiểu thủ tục hành chính, chính sách Pháp luật về đầu tư, về thuế, xuất nhập khẩu … dẫn đến bị cơ quan nhà nước xử phạt hành chính hoặc dừng hoạt động.

2. Nội dung tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

-  Giải đáp thường xuyên mọi vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (thuế, hợp đồng, lao động, xuất nhập khẩu, đầu tư, thủ tục hành chính …);

-  Sọan thảo và hỗ trợ sọan thảo các Quy chế nội bộ, biểu mẫu hợp đồng, ủy quyền và các văn bản mang tính hành chính pháp lý;

-  Soạn thảo và soát xét hợp đồng các loại;

-  Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ và bên ngoài;

-  Tư vấn giải pháp xử lý nợ khó đòi;

-  Tham mưu giải pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý;

- Cung cấp hệ thống văn bản pháp luật theo yêu cầu.

 3. Hình thức tư vấn:

-  Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ doanh nghiệp theo số giờ/buổi được thỏa thuận trong hợp đồng

- Tư vấn qua email, fax, điện thoại và công văn;

-  Nếu vụ việc cần phải có luật sư tham gia trực tiếp, mức thù lao sẽ do hai bên thỏa thuận, tùy theo tính phức tạp của vụ việc và thời gian xử lý công việc đó. Trong trường hợp này, Thù lao luật sư đối với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên sẽ được giảm 20% so với mức thù lao thông thường.

Công ty Uplaw  tư vấn miễn phí qua email: uplaw.info@gmail.com hoặc facebook: FB Uplaw hoặc tư vấn miễn phí trực tiếp tại văn phòng vào sáng thứ 7 hàng tuần, vui lòng liên hệ trước: 02471066679

____________________________

Giám đốc Công ty Uplaw

LS Hoàng Việt Hùng – 0985 488333