Dịch vụ Nổi bật

vai trò của luật sư trong vụ án hình sự thủ tục ly hôn đơn phương Luật sư bào chữa vụ án hình sự vai trò của luật sư
1 2 3 4
/ Dân sự

Luật sư giải quyết tranh chấp lao động

Luật sư giải quyết tranh chấp lao động

1. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động.

Người lao động có thể bị Công ty (người sử dụng lao động) thanh toán không đủ lương, không thanh toán bảo hiểm, không chốt sổ bảo hiểm, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật sa thải trái pháp luật,…. Khi gặp các tình huống nêu trên, người lao động cần tiến hành trao đổi thương lượng với phía Công ty, yêu cầu Công ty giải quyết đúng pháp luật đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp Công ty không giải quyết, người lao động có thể lựa chọn thủ tục giải quyết tại Hòa giải viên lao động hoặc tại Tòa án như sau:

2. Trình tự, thủ tục giải quyết

Bước 1:

- Thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

+) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

+) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động

+) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

+) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

+) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động thương binh xã hội tại Quận/Huyện nơi Công ty có trụ sở: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải.  Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.
 - Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.
 - Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.

Bước 2: Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết. Đối với các trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục Hòa giải nêu trên, người lao động không muốn hòa giải thì có thể trực tiếp khởi kiện vụ án lao động để yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Thời hiệu giải quyết:

- Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

- Thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm

3. Thông tin liên hệ

Công ty Uplaw với đội ngủ Luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp lao động sẽ tư vấn hoặc trực tiêp tham gia giải quyết tranh chấp lao động và tố tụng tại cơ quan có thẩm quyền khi các bạn gặp phải tranh chấp trong lao động.

Công ty Uplaw tư vấn miễn phí qua email: uplaw.info@gmail.com hoặc tại facebook Uplaw hoặc tư vấn miễn phí trực tiếp tại văn phòng vào sáng thứ 7 hàng tuần, Quy khách vui lòng liên hệ trước: 02471066679.

Trân trọng!

----------------------------------------------------

Công ty Uplaw

LS Hoàng Việt Hùng - 0985 488333