Dịch vụ Nổi bật

vai trò của luật sư trong vụ án hình sự thủ tục ly hôn đơn phương Luật sư bào chữa vụ án hình sự vai trò của luật sư
1 2 3 4

Điều kiện kinh doanh

Đăng ký Mã số, Mã vạch

Đăng ký Mã số, Mã vạch

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng mã vạch để thiết...

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ 1.1. Đối với tổ chức, cá nhân trong nước: Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2 tỷ đồng. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong suốt quá trình...

Điều kiện kinh doanh cầm đồ

Điều kiện kinh doanh cầm đồ

1. Thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Để thành lập cở sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, trước hết phải tiến hành đăng ký kinh doanh. Chủ cơ sở có thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập hộ kinh doanh. + Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch...

Kinh doanh có điều kiện về An ninh - Trật tự

Kinh doanh có điều kiện về An ninh - Trật tự

Đỗi với một số loại hình kinh doanh yêu cầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, cụ thể như + Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, gồm các hoạt động  sản xuất, lắp ráp, mua, bán công cụ hỗ trợ, phụ kiện của công cụ hỗ trợ, sửa chữa công cụ hỗ...

Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sẽ bao gồm các hình thức chính: + Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định (xe khách) + Kinh doanh vận tải hành khách theo Hợp đồng hoặc khách du lịch + Kinh doanh vận tải hàng hoá Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo Quy định tại ĐIều 13, 14...