Dịch vụ Nổi bật

vai trò của luật sư trong vụ án hình sự thủ tục ly hôn đơn phương Luật sư bào chữa vụ án hình sự vai trò của luật sư
1 2 3 4

Doanh nghiệp

Điều kiện thành lập và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Điều kiện thành lập và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Để đáp ứng được nhu cầu của xã hội và nắm bắt được cơ hội kinh doanh nhiều lợi nhuận này nên có nhiều đơn vị tiến hành thủ tục thành lập trường mầm non tư thục/quốc tế, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ...v..v... Tuy nhiên điều kiện, hồ sơ xin cấp phép thành lập trường mẫu giáo/mầm non, nhà...

Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm nhiều thành viên. Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân và số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh...

Bộ Tư pháp lý giải về "bội thực" kế hoạch nhưng không có cơ sở pháp lý

Bộ Tư pháp lý giải về "bội thực" kế hoạch nhưng không có cơ sở pháp lý

Hiện nay, Bộ Tư pháp yêu cầu các Bộ, ngành xây dựng quá nhiều loại Kế hoạch nhưng không có cơ sở pháp lý về việc xây dựng Kế hoạch này, như Kế hoạch về quản lý xử lý vi phạm hành chính hàng năm. Một số loại Kế hoạch có nội dung trùng lặp (Kế hoạch theo...

Chuyển đổi Công ty TNHH 2TV trở lên thành Công ty TNHH 1TV

Chuyển đổi Công ty TNHH 2TV trở lên thành Công ty TNHH 1TV

Công ty của bạn đang là Công ty TNHH hai thành viên trở lên, nếu các thành viên muốn rút vốn khỏi Công ty và chuyển nhượng phần vốn góp đó cho một người, bạn cần tiến hành thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH 2TV trở lên thành Công ty TNHH 1TV. 1. Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị đăng...

Thành lập Công ty TNHH một thành viên

Thành lập Công ty TNHH một thành viên

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Đây là loại hình doanh nghiệp kết hợp được uy tín cá nhân của...

Abc 2

test cập nhật

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đây là loại hình công ty đơn giản, gọn nhẹ, chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định với tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh...

Thành lập Công ty hợp danh

Thành lập Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Đây là loại hình doanh nghiệp kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều...

Chuyển đổi Công ty TNHH 1TV thành Công ty TNHH 2TV trở lên

Chuyển đổi Công ty TNHH 1TV thành Công ty TNHH 2TV trở lên

Bạn đang là Chủ sở hữu của một Công ty TNHH một thành giờ có cá nhân/tổ chức muốn tham gia góp vốn vào Công ty của bạn, khi bạn nhận vốn góp từ người khác bạn sẽ phải chuyển đổi Công ty TNHH 1TV thành Công ty TNHH 2TV trở lên.  1. Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ...